Informació i protecció de dades

Aquest avís legal té per objecte informar al client (en endavant, el ” CLIENT”) de la pàgina web www.denadal.cat sobre la recollida i tractament de les seves dades personals. 

Informació sobre el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 de protecció de dades de caràcter personal.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

La persona responsable del tractament de les seves dades és la  Gemma Fontané Pinyot (en endavant “RESPONSABLE”) amb NIF 39399317H i domicili social c/Llibertat, 11, 2n, 08243-Manresa.

FINALITAT

Tractament de la informació que ens faciliten els clients amb la finalitat de prestar i mantenir els serveis sol·licitats, acomplir amb les obligacions aplicables a l’organització i a la legislació vigent.

També utilitzem les seves dades per prestar-li atenció, verificar-ne la satisfacció, millorar l’atenció tècnica i comercial, enviar informació comercial, ofertes, promocions i activitats que realitzem, pels canals de comunicació disponibles tant físics com electrònics.

 QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran per poder prestar-li els serveis encomanats, fins que no ens sol·liciti la baixa per poder disposar de la seva informació en cas que requereixi els nostres serveis, i en tot cas les mantindrem com a mínim durant els anys que sigui necessari legalment (per exemple, la normativa fiscal obliga a conservar la informació 5 anys).

 QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES              

La base legal per al tractament de les seves dades és la prestació del servei, l’interès legítim de prestar-lo de forma correcta i adequada i el consentiment exprés del client.

 QUINS SÓN ELS SEUS DRETS I COM POT EXERCIR-LOS

Qualsevol client té el dret a accedir a les seves dades, demanar la portabilitat, sol·licitar la rectificació, limitació d’ús, supressió o oblit quan ja no siguin necessàries per la finalitat per a les que es van obtenir i té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Podrà modificar o revocar aquests permisos quan ho desitgi i les vegades que consideri oportú

Per exercir els seus drets només cal que es posi en contacte amb nosaltres enviant un email a infodenadal@gmail.com o adjuntant una fotocòpia del seu DNI per garantir la identitat.

 COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES

Les dades personals que tractem han estat facilitades pels mateixos clients. Qualsevol altra via d’obtenció addicional haurà de ser extreta de fonts públiques o amb els consentiments legalment establerts.